MAHASTA

تست های روانشناسی

مرکز مشاوره مهستا

مرکز مشاوره مهستا
تست های روان شناسی
تست های روانشناسی
admin

تست های روان شناسی

تست‌ های روان شناسی تست‌ های روان شناسی و روان سنجی از ابزارهای سنجش سلامت روان است که روان شناسان برای داشتن دید بهتر نسبت

مطالعه »
تست روانشناسی تصویری
تست های روانشناسی
خانم منیژه داوری بینا

تست‌های روانشناسی تصویری

تست‌های روانشناسی تصویری یا دیداری چه تست‌هایی هستند؟ تست‌های تصویری بدون استفاده از دست و به کار بردن قلم انجام می‌شود. در این تست‌ها فرد

مطالعه »
تست های روانشناسی
خانم منیژه داوری بینا

تست های روانشناسی

تست‌های روانشناسی جالب تست های روانشناسی جالب و مفید هستند. با کمک آنهامی‌توانید چیزهای بسیار مهمی درباره خود و دیگران یاد بگیرید. به عنوان مثال:

مطالعه »
انواع تست شخصیت-مرکز مشاوره مهستا
تست های روانشناسی
خانم منیژه داوری بینا

انواع تست های شخصیت

تست های شخصیت که یکی از پراستفاده‌ترین تست‌های روان شناسی هستند به طورکلی به دو نوع تقسیم می‌شوند: تست‌های شخصیت عینی و تست‌های شخصیت فرافکن

مطالعه »
تست های آمادگی پیش دبستانی-مرکز مشاوره مهستا
تست های روانشناسی
خانم منیژه داوری بینا

تست های آمادگی پیش دبستانی

بسیاری از مراکز برای ورود به پیش دبستانی از کودکان تست می‌گیرند. این تست‌ها باید برای پیشرفت کودکان استفاده شود و نه این‌که برای توقف

مطالعه »
تست های روانشناسی
خانم منیژه داوری بینا

ضرورت استفاده از تست های شخصیت

شخصیت و ویژگی‌های شخصیتی ویژگیهای شخصیت مشخصه مهمی از رفتار و نگرش و احساسات ما هستند. بنابراین باید از خصوصیات شخصیتی خود بیشتر آگاهی داشته

مطالعه »