MAHASTA

تست های روانشناسی

مرکز مشاوره مهستا

مرکز مشاوره مهستا
تست هوش
تست های روانشناسی
خانم منیژه داوری بینا

تست های آمادگی پیش دبستانی

بسیاری از مراکز برای ورود به پیش دبستانی از کودکان تست می‌گیرند. این تست‌ها باید برای پیشرفت کودکان استفاده شود و نه این‌که برای توقف

مطالعه »
تست های روانشناسی
خانم منیژه داوری بینا

ضرورت استفاده از تست های شخصیت

شخصیت و ویژگی‌های شخصیتی ویژگیهای شخصیت مشخصه مهمی از رفتار و نگرش و احساسات ما هستند. بنابراین باید از خصوصیات شخصیتی خود بیشتر آگاهی داشته

مطالعه »
مرکز مشاوره

با ما تماس بگیرید تا با برترین مشاوران کشور مشاوره داشته باشید

مرکز مشاوره مهستا