MAHASTA

بهبود روابط زناشویی

مرکز مشاوره مهستا

مرکز مشاوره مهستا
آموزش روابط زناشویی
آموزش روابط زناشویی
دکتر معصومه بهبودی

آموزش روابط زناشویی

آموزش روابط زناشویی روابط زناشویی به رابطه بین زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند، زیر یک سقف زندگی می کنند. و مجموعه

مطالعه »
مطالب
دکتر معصومه بهبودی

نیازهای عاطفی همسران به یکدیگر

همسران غالباً از روی بی‌توجهی، نیازهای عاطفی یکدیگر را نادیده می‌گیرند و نه از روی بدخواهی. از این رو نخستین گام در روی آوردن به یکدیگر، آگاهی از سرنوشت‌ساز بودن این لحظه‌های پیش پا افتاده است. لحظه‌هایی که نه تنها برای اثبات زندگی مشترک شما بلکه برای جاری بودن احساس عاشقانه در آن، سرنوشت ساز است.

مطالعه »