دکتر معصومه بهبودی

دکتر معصومه بهبودی

دکتر معصومه بهبودی

مرکز مشاوره مهستا با 27سال سابقه کاری دارای سایت drbehboodi.ir با مجوز رسمی سازمان بهزیستی به شماره 717/2696/556 و مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره 339-م و همچنین پروانه فعالیت به شماره 1305 با مدیریت دکتر معصومه بهبودی و همکاری روانشناسان با سابقه در تمامی تخصص ها است.این مرکز مجهز به تمامی آزمون های روانشناختی (هوش، استعداد، رغبت، خانواده،شخصیت و...) و نورو فیدبک برای کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و میانسالان می باشد و آماده همکاری در تمامی زمینه های خدمات روانشناختی با تمام شرکت ها وسازمانها و بانک ها است. رزومه دکتر معصومه بهبودی دکتر معصومه بهبودی مدیریت مرکز دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره 1305 ، مجوز مرکز مشاوره از بهزیستی استان تهران و مجوز مثبت زندگی از بهزیستی استان تهران، متخصص مشاوره خانواده، استادیار و مدیرگروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (سال های 92 الی 94)، دارای تجربه و تخصص در روان‌درمانی کودک نوجوان و بزرگسال ،متخصص خانواده درمانی.

درجات تحصیلی و تخصص

 • متخصص مشاوره خانواده
 • استادیار و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • دارای تجربه و تخصص در روان‌درمانی کودک، نوجوان و بزرگسال
 • متخصص خانواده درمانی
 • مشاوره قبل و بعد از ازدواج
 • مجری دوره‌های آموزشی تخصصی برای متخصصان و کارگاه های عمومی از جمله مهارت های زندگی و زناشویی، سکس درمانی
 • متخصص در اجرای آزمون‌های هوش و شخصیت

سوابق تحصیلی:

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مشاوره

درجات تحصیلی و تخصص

 • متخصص مشاوره خانواده
 • استادیار و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • دارای تجربه و تخصص در روان‌درمانی کودک، نوجوان و بزرگسال
 • متخصص خانواده درمانی
 • مشاوره قبل و بعد از ازدواج
 • مجری دوره‌های آموزشی تخصصی برای متخصصان و کارگاه های عمومی از جمله مهارت های زندگی و زناشویی، سکس درمانی
 • متخصص در اجرای آزمون‌های هوش و شخصیت

سوابق تحصیلی:

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مشاوره

عضویت در انجمن ها:

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • عضو انجمن مشاوره
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • عضو شورای گروهی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – گروه مشاوره
 • عضو شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – گروه مشاوره
 • عضو شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – گروه مشاوره

 

دروس تدریس شده در دانشگاه:

 • بررسی مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره گروهی در مقطع دکتری
 • بررسی مقایسه ای نظریه ها مشاوره گروهی در مقطع دکتری
 • تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه در مقطع دکتری
 • کارورزی در مقطع دکتری
 • کاربرد آزمون های روانشناختی در مقطع دکتری
 • پایان نامه در مقطع دکتری
 • پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
 • سنجش ارزیابی خانواده در مقطع کارشناسی ارشد
 • نظریه های مشاوره گروهی در مقطع کارشناسی ارشد
 • نظریه های مشاورهخانواده در مقطع کارشناسی ارشد
 • اخلاق در مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد
 • کارورزی در مقطع کارشناسی ارشد
 • تمرین عملی در مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

سابقه خدمات درمانی در زمینه مشاوره:

 • تأسیس مرکز مشاوره مهستا: (1390 تا کنون)
 • مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی: (1387 تا کنون)
 • مرکز مشاوره صنعت ملی نفت ایران: (1388 – 1391)
 • مرکز مشاوره صبح امید: (1387 تا 1390)
 • مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی: (1385 – 1384)
 • مرکز مشاوره دانشگاه علامه : (1384– 1383)
 • مرکز مشاوره جوان: (1381- 1380)
 • انجمن صرع ایران: (1381-1380)
 • مرکز مشاوره مبین: (1381)
 •  مدرسه شرافت واقع در منطقه 4 آموزش و پرورش: (1378- 1377)
 • مرکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه 4: (1377)
 • مرکز مشاوره دانشگاه تهران: (1377)
 • آموزش و پرورش کودکان استثنایی: (73 13– 1372)

 

 

فعالیت ها و   طرح های پژوهشی:

 • اثر بخشی بسته اموزشی پیشگیری از مصرف مواد و سندروم نقص ایمنی اکتسابی(AIDS) بر کاهش مصرف مواد و رفتار های پر خطر در دانشجویان: (1397)
 • پیش بینی تمایل به مصرف مواد در دانشجویان بر اساس عوامل خطر ساز و محافظت کننده: (1394)
 • پیش بینی مدل ساختاری برای متمایز سازی بر اساس طرح واره های ناسازگار اولیه در مراجعان زن متأهل مراکز مشاوره شهر تهران: (1389)
 • تدوین مدل ساختاری جهت پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی زوجین هر دو شاغل: (1388)
 • بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و رضایتمندی زناشویی کارکنان دانشگاه اسلامی واحد رودهن:(1388)
 • بررسی مقایسه‌ای بهداشت‌روانی دانشجویان سال آخر رشته‌های حسابداری و ادبیات فارسی و مشاوره:( 1384)
 • هنجاریابی آزمون استعداد تحصیلی: (1377)
 • بررسی رابطه بین خودپنداره و از خود بیگانگی: (1374)

 

مقاله های علمی پژوهشی:

 • مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی:فصلنامه روانشناسی تحلیلی-شناختی سال یازدهم شماره40(بهار1399)
 • مقایسه اثربخشی سه روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، درمان هیجان مدار و درمان تلفیقی بر بهزیستی معنوی خانواده های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان ساری:مطالعه آزمایشی:مجله پژوهش در دین و سلامت دوره ششم شماره1(بهار 1399)
 • الگوی سازگاری رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری هیجان خواهی:فصلنامه علمی روانشناسی کاربردی دوره چهارده شماره 1(بهار1399)
 • آنالیز تخریب پنل های ساندویچیاستفاده شده در سقف سوله های انبار گوگرد:دپارتمان آنالیز تخریب شرکت مدیریت خوردگی و یکپارچگی نفتان پایش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(بهمن ماه1398مقاسیه اثربخشی حساسیت زدایی حرکت چشم و بازپردازش ، درمان شناختی-رفتاری و فن رها سازی هیجانی در کاهش اضطراب بیماران دچار اختلال استرس پس از سانحه:فصلنامه علمی روانشناسی کاربردی دوره سیزدهم شماره 4(زمستان1398)
 • مقاسیه اثربخشی حساسیت زدایی حرکت چشم و بازپردازش ، درمان شناختی-رفتاری و فن رها سازی هیجانی در کاهش اضطراب بیماران دچار اختلال استرس پس از سانحه:مجله علوم پزشکی رازی دوره 26 شماره 10(دی ماه 1398)
 • پیش بینی مشکلات رفتاری درونی سازی شده کودکان بر اساس کارکرد خانواده با واسطه گری سبک های دلبستگی:مجله علوم روانشناختی دوره هجدهم شماره84(زمستان1398)
 • پیش بینی مشکلات رفتاری درونی سازی شده کودکان بر اساس کارکرد خانواده با واسطه گری سبک دلبستگی:مجله علوم روانشناختی دوره هیجدهم شماره 84 (اسفند1398)
 • مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر تاب آوری زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران:مجله علوم روانشناختی دوره هیجدهم شماره77(تابستان1398)
 • اثر بخشی شناخت درمانی بر افزایش شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر دبیرستان های شهر اصفهان:پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی(تابستان1397)
 • بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی بر مسئولیت پذیری و کارکرد خانواده در زنان متاهل:کنفرانس ملی پژوهش نوین در مدیریت ، حقوق ، اقتصاد و علوم انسانی(تابستان1396)
 • رابطه شادکامی با کمال گرایی و سبک های دفاعی در بین کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن:فصلنلمه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت اموزشی شماره سوم(بهار1396)
 • اثربخشی تمرینات ورزش هوازی در کاهش احساس تنهایی و ارتقا سطح شادکامی در سالمندان:نشریه روان پرستاری(پاییز1396)
 • اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار گروهی بر سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی:روانشناسی ، روانسنجی شماره21(تابستان1396)
 • رابطه بین بدرفتاری در کودکی با سو مصرف مواد مخدر در بزرگسالی:نقش واسطه های طرحواره های ناسازگار اولیه:فصلنامه پرستار و پزشک در رزم شماره هفدهم سال پنجم(زمستان1396)
 • اثربخشی اموزش واقیت درمانی گروهی بر تنظیم هیجان و افزایش خودکارامدی تحصیلی دانش اموزان دختر:مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره چهارم شماره 3(تابستان1396)
 • روان درمانی و تاثیر بر کاهش اضطراب و اقسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی:فصلنامه بیماری های پستان ایران سال نهم شماره دوم(تابستان 1395)
 • پیش بینی تمایل به مصرف مواد در دانشجویان بر اثر عوامل خطر ساز و محافظت کننده:مجله تحقیقات علوم رفتاری(بهار 1394)
 • اثر بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر کاهش علائم افسردگی ، اضطراب و استرس در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه:فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا / اداره بهداشت،امداد و درمان نهاجا سال هفدهم شماره 3(پاییز1394)
 • بررسی اثر مداخلات نوروفیدبک بر میزان کاهش رفتار های پرخاشگری بر نوجوانان:مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین- دانشکده توانبخشی-دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره نهم شماره 2(تابستان1394)
 • بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر افزایش عزت نفس مادران دارای کودک فلج مغزی (cp):مجله تحقیقات علوم رفتاری(مهر 1393)
 • پیش بینی رضایت‌مندی زناشویی زوجین براساس ویژگیهای شخصیتی:مجله علمی_پژوهشی اندیشه و رفتار(1389)
 • پیش‌بینی کارکرد خانواده براساس ویژگیهای شخصیتی زوجین: مجله علمی_پژوهشی اندیشه و رفتار(1389)
 • بررسی سهم هر یک از مؤلفه‌های هوش هیجانی در پیش بینی میزان رضایت مندی زناشویی دبیران زن متأهل مقطع متوسطه شهر ایلام:فصلنامه علمی _پژوشی تحقیقات مدیریت آموزشی سال دوم شماره اول(پاییز 1389)
 • پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی های شخصیتی زوجین:اندیشه و رفتار دوره سوم شماره11(بهار1388)
 • پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی های شخصیتی زوجین:اندیشه و رفتار دوره سوم شماره 11(بهار1388)
 • رابطه هوش معنوی و سخت رویی با رضایت زناشویی زنان متاهل مراجعه کننده به فرهنگسراهای منطقه 5 تهران:پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
 • تاثیر خنده درمانی و فعالیت های بدنی در احساس تنهایی و شادکامی سالمندان:فصلنامه علوم رفتاری

 

مقالات ISI و خارجی :

 

 

 

مقالات دیگر:

 1. تکنیک های دستیابی به آرامش2: (مجله آرامش- شماره5 – هفته 1و2 فروردین1392)
  2.تکنیک های دستیابی به آرامش1: (مجله آرامش- شماره4– هفته3و4 اسفند 1391)
  3.آرامش و شیوه های دستیابی به آن: (مجله آرامش- شماره3 – هفته 1و2 اسفند 1391)
  4.چگونه عدم توازن را بشنا سیم: (مجله آرامش- شماره2 – هفته 3و4 بهمن 1391)
  5.روانشناسی ازدواج: (مجله شاد کامی-سال نهم بهمن1391)
  6.مشاوره پیش از ازدواج: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391شماره351و352)
  7. چرا انسان ها چرا به طور ذاتی دوست دارند ازدواج کنند: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391شماره349و350)
  8.مشاوره پیش از ازدواج: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391شماره345و346)
  9. مردها هم خواسته هایی دارند(2): (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391شماره343و344)
  10. مردها هم خواسته هایی دارند(1): (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره341و342)
  11.شاه کلید محبوبیت: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره339و340)
  12.حقوق متقابل در روابط اجتمایی: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره337و338)
  13 .قوانین اساسی در تصمیم گیری های زندگی: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره333و 334)
  14 .راهبردهای مدیریت استرس3: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره329و 330)
  15 .راهبردهای مدیریت استرس2: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره327و 328)
  16 .راهبردهای مدیریت استرس1: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره325و 326)
  17 .ناامید نشوید و ببخشید: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره323 و32)
  18.از این افراد در دوستی و ازدواج پرهیز کنید: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391شماره321 و322)
  19 .احترام کلید پاسخ گویی به خواسته ها: (مجله شاد کامی-سال نهم شهریور 1391)
  20 .زندگی کارآمد1: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم1391شماره317 و 318)
  21 .زندگی کارآمد2: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1391شماره319 و 320)
  22 .کلید های انتخاب برتر در سال جدید: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391شماره317 و318)
  23 .نیازهای عاطفی همسران به یکدیگر: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1391شماره315 و316)
  24 .نفوذ همسرتان را در زندگی بپذیرید: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1391شماره313 و431)
  25.اصول صحیح رابطه مناسب: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1391شماره311 و 312)
  26.وسعت قلب یا وسعت پول: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1391شماره309 و310)
  27 .عوامل مؤثر در انتخاب همسر2: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1390شماره307و308)
  28 .عوامل مؤثر در انتخاب همسر1: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1390شماره305و306)
  29 .مشاوره پیش از ازدواج: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1390شماره303و304)
  30 .انواع شیوه‌های آشنایی برای اقدام به ازدواج: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1390شماره301و302)
  31 .انتخاب همسر: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1390شماره299و300)
  32 .خودتان را دوست داشته باشید: (روزنامه اقتصادی آسیا- 1390سال نهم دوره ششم شماره951)

همکار در طرح های پژوهشی:

بررسی سهم هر یک از مولفه های IQ ،‍‍ CQ وخلاقیت در پیش بینی قدرت کارآفرینی فارغ التحیلان بیکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن: (1389)

مطالعه‌ایی در مورد انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن: (86-1385)

اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش عزت نفس و کاهش کمرویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن: (1385)

هنجار یابی هوش چندگانه گاردنر در مورد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

شرکت در همایش ها و کارگاه ها:

ضیافت اندیشه استادان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – شهریور 1391

HIV- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن –آبان 1391

مبانی تبیین حکومت دینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن –آبان 1391

مشاوره اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – بهمن 1391

سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران – دانشگاه شهید بهشتی – اسفند 1389

دوره روش شناسی تحقیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن -1388

دوره کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – 1388

دوره بهینه سازی روابط استاد و دانشجو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – 1388

دوره ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن -1387

دوره انگیزش و یاددهی اثر بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 1387

دوره کاربرد فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -1387

دوره ارتباط موفق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – 1386

کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -1384

1386

دوره مقاله نویسی به زبان فارسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – دومین همایش ملی روان شناسی و جامعه- دانشگاه آزاد اسلامی رودهن- 1386

سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه علم وصنعت ایران – 1385

همایش ملی روان شناسی و جامعه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن- 1385

همایش سراسری انجمن مشاوره ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – 1385

کارگاه برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -1384

کارگاه الگوی یاددهی و یادگیری– مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -1384

دوره روان شناسی تربیتی – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – 1384

کارگاه روش تحقیق در علوم انسانی – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -1384

دوره روان شناسی تحولی – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سوابق شغلی و اجرایی:

 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • مدیریت گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (1392-1394)
 • عضو شورای پژوهشی گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • عضو شورای آموزشی گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – گروه مشاوره
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مقالات و آموزش ها از :

دکتر معصومه بهبودی

خانواده
دکتر معصومه بهبودی

مرکز مشاوره خانواده در تهران

مرکز مشاوره خانواده در تهران مرکز مشاوره خانواده در تهران  یا خانواده درمانی، مرکزی است که به ارائه خدمات مشاوره به افراد و خانواده‌ها برای

مطالعه »
مطالب
دکتر معصومه بهبودی

سوالات پیش از اقدام به ازدواج

اگر جوانی هستید که مدتی است با فردی آشنا شدید و قصد ازدواج با وی دارید. پس از مدتی معاشرت و آشنایی با روحیه و خلقیات طرف مقابل، حتماً در مورد موضاعات مختلفی که بخشی از آن‌ها در زیر آمده سئوال کنید.

مطالعه »

مشاوره روانشناسی

بهترین مرکز مشاوره روانشناسی مرکز مشاوره مهستا همواره تلاش خود را بر رضایت و کیفیت خدمات مشاوره متمرکز داشته ، بدین منظور جهت رفاه حال

مطالعه »
مشاوره
دکتر معصومه بهبودی

بهترین مرکز مشاوره ازدواج تهران

بهترین مرکز مشاوره ازدواج تهران آیا در جستجوی بهترین مرکز مشاوره ازدواج می­باشید؟ آیا از این موضوع اطلاع دارید که هدف مراکز مشاوره ازدواج تهران،

مطالعه »

معرفی متخصص به دوستان خود:

خواننده گرامی

آیا می دانستید بسیاری از مشکلات شخصی و گروهی با کمک گرفتن از مشاوران منخصص به راحتی قابل حل می باشد.

دیر اقدام نکنید

به راحتی با کارشناسان ما در تماس باشید تا شما را برای انتخاب مشاور راهنمایی نمایند.
اینجا کلیک نمایید