دکتر معصومه بهبودی

دکتر معصومه بهبودی

دکتر معصومه بهبودی

دکتر معصومه بهبودی مدیریت مرکز دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره 1305 و مجوز مرکز از بهزیستی استان تهران
 • متخصص مشاوره خانواده
 • استادیار و مدیرگروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • دارای تجربه و تخصص در روان‌درمانی کودک، نوجوان و بزرگسال
 • متخصص خانواده درمانی
 • مشاوره قبل و بعد از ازدواج
 • مجری دوره‌های آموزشی تخصصی برای متخصصان و کارگاه های عمومی از جمله مهارت های زندگی و زناشویی، سکس درمانی
 • متخصص در اجرای آزمون‌های هوش و شخصیت

 سوابق تحصیلی:

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مشاوره

عضویت در انجمن ها:

 •  عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 •  عضو انجمن مشاوره
 •  عضو انجمن وانشناسی ایران
 •  عضو شورای گروهی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – گروه مشاوره

دروس تدریس شده در دانشگاه:

 • کارورزی در مقطع دکتری
 •  مشاوره گروهی در مقطع دکتری
 •  مشاوره خانواده در مقطع دکتری
 • نظریه های مشاوره گروهی در مقطع کارشناسی ارشد
 • اخلاق در مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد
 • کارورزی در مقطع کارشناسی ارشد
 • تمرین عملی در مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد
 • مشاوره خانواده در مقطع کارشناسی
 • فنون مشاوره در مقطع کارشناسی
 • مبانی مشاوره در مقطع کارشناسی
 • اصول مشاوره در مقطع کارشناسی
 • روانشناسی رشد (1) در مقطع کارشناسی
 • روانشناسی رشد (2) در مقطع کارشناسی
 • آمار استنباطی در مقطع کارشناسی
 • آمار توصیفی در مقطع کارشناسی
 • خانواده نا بسامان در مقطع کارشناسی
 • پروژه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی
 • تمرین عملی(1) در مقطع کارشناسی
 • تمرین عملی(2) در مقطع کارشناسی

سابقه خدمات درمانی در زمینه مشاوره:

 • تأسیس کلینیک مشاوره خانواده: (1390 تا کنون)
 • مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی: (1387 تا کنون)
 • مرکز مشاوره صبح امید: (1387 تا کنون)
 • مرکز مشاوره صنعت ملی نفت ایران: (1388 – 1391)
 • مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی – کارورزی دوره دکتری: (1385 – 1384)
 • مرکز مشاوره دانشگاه علامه – کارورزی دوره دکتری: (1384– 1383)
 • مرکز مشاوره جوان: (1381- 1380) *انجمن صرع ایران: (1381-1380)
 • مرکز مشاوره مبین: (1381) * مدرسه شرافت واقع در منطقه 4 آموزش و پرورش: (1378- 1377)
 • مرکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه 4: (1377)
 • مرکز مشاوره دانشگاه تهران – کارورزی دوره کارشناسی ارشد: (1377)
 • آموزش و پرورش کودکان استثنایی – دوره کارآموزی: (73 13– 1372)

فعالیت های پژوهشی: 

 • پیش بینی مدل ساختاری برای متمایز سازی بر اساس طرح واره های ناسازگار اولیه در مراجعان زن متأهل مراکز مشاوره شهر تهران: (1389)
 • تدوین مدل ساختاری جهت پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی زوجین هر دو شاغل: (1388)
 • بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و رضایتمندی زناشویی کارکنان دانشگاه اسلامی واحد رودهن:(1388)
 • بررسی مقایسه‌ای بهداشت‌روانی دانشجویان سال آخر رشته‌های حسابداری و ادبیات فارسی و مشاوره: 1384
 • هنجاریابی آزمون استعداد تحصیلی: (1377)
 • بررسی رابطه بین خودپنداره و از خود بیگانگی: (1374)

مقاله های علمی پژوهشی:

 • پیش بینی رضایت‌مندی زناشویی زوجین براساس ویژگیهای شخصیتی:مجله علمی_پژوهشی اندیشه و رفتار(1389)
 • پیش‌بینی کارکرد خانواده براساس ویژگیهای شخصیتی زوجین: مجله علمی_پژوهشی اندیشه و رفتار(1389)
 • بررسی سهم هر یک از مؤلفه‌های هوش هیجانی در پیش بینی میزان رضایت مندی زناشویی دبیران زن متأهل مقطع متوسطه شهر ایلام:فصلنامه علمی _پژوشی تحقیقات مدیریت آموزشی سال دوم شماره اول(پاییز 1389)

مقالات دیگر:

1) تکنیک های دستیابی به آرامش2: (مجله آرامش- شماره5 – هفته 1و2 فروردین1392)
2) تکنیک های دستیابی به آرامش1: (مجله آرامش- شماره4– هفته3و4 اسفند 1391)
3) آرامش و شیوه های دستیابی به آن: (مجله آرامش- شماره3 – هفته 1و2 اسفند 1391)
4) چگونه عدم توازن را بشنا سیم: (مجله آرامش- شماره2 – هفته 3و4 بهمن 1391)
5) روانشناسی ازدواج: (مجله شاد کامی-سال نهم بهمن1391)
6) مشاوره پیش از ازدواج: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391شماره351و352)
7) چرا انسان ها چرا به طور ذاتی دوست دارند ازدواج کنند: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391شماره349و350)
8) مشاوره پیش از ازدواج: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391شماره345و346)
9) مردها هم خواسته هایی دارند(2): (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391شماره343و344)
10) مردها هم خواسته هایی دارند(1): (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره341و342)
11) شاه کلید محبوبیت: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره339و340)
12) حقوق متقابل در روابط اجتمایی: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره337و338)
13) قوانین اساسی در تصمیم گیری های زندگی: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره333و 334)
14) راهبردهای مدیریت استرس3: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره329و 330)
15) راهبردهای مدیریت استرس2: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره327و 328)
16) راهبردهای مدیریت استرس1: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره325و 326)
17) ناامید نشوید و ببخشید: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391 شماره323 و324)
18) از این افراد در دوستی و ازدواج پرهیز کنید: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391شماره321 و322)
19) احترام کلید پاسخ گویی به خواسته ها: (مجله شاد کامی-سال نهم شهریور 1391)
20) زندگی کارآمد1: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم1391شماره317 و 318)
21) زندگی کارآمد2: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1391شماره319 و 320)
22) کلید های انتخاب برتر در سال جدید: (مجله خانواده سبز-سال چهاردهم 1391شماره317 و318)
23) نیازهای عاطفی همسران به یکدیگر: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1391شماره315 و316)
24) نفوذ همسرتان را در زندگی بپذیرید: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1391شماره313 و431)
25) اصول صحیح رابطه مناسب: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1391شماره311 و 312)
26) وسعت قلب یا وسعت پول: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1391شماره309 و310)
27) عوامل مؤثر در انتخاب همسر2: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1390شماره307و308)
28) عوامل مؤثر در انتخاب همسر1: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1390شماره305و306)
29) مشاوره پیش از ازدواج: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1390شماره303و304)
30) انواع شیوه‌های آشنایی برای اقدام به ازدواج: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1390شماره301و302)
31) انتخاب همسر: (مجله خانواده سبز-سال سیزدهم 1390شماره299و300)
32) خودتان را دوست داشته باشید: (روزنامه اقتصادی آسیا- 1390سال نهم دوره ششم شماره951

همکار در طرح های پژوهشی:

بررسی سهم هر یک از مولفه های IQ ،‍‍ CQ وخلاقیت در پیش بینی قدرت کارآفرینی فارغ التحیلان بیکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن: (1389)

مطالعه‌ایی در مورد انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن: (86-1385)

اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش عزت نفس و کاهش کمرویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن: (1385)

هنجار یابی هوش چندگانه گاردنر در مورد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

شرکت در همایش ها و کارگاه ها:

دوره روان شناسی تحولی – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارگاه برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -1384

کارگاه الگوی یاددهی و یادگیری– مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -1384

دوره روان شناسی تربیتی – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – 1384

کارگاه روش تحقیق در علوم انسانی – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -1384

کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -1384

دوره کاربرد فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت – مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -1387

دوره ارتباط موفق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – 1386

دوره مقاله نویسی به زبان فارسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – 1386

دوره ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن -1387

دوره انگیزش و یاددهی اثر بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 1387

دوره روش شناسی تحقیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن -1388

دوره کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – 1388

دوره بهینه سازی روابط استاد و دانشجو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – 1388

همایش ملی روان شناسی و جامعه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن- 1385

همایش سراسری انجمن مشاوره ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – 1385

دومین همایش ملی روان شناسی و جامعه- دانشگاه آزاد اسلامی رودهن- 1386

سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه علم وصنعت ایران – 1385

سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران – دانشگاه شهید بهشتی – اسفند 1389

ضیافت اندیشه استادان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – شهریور 1391

HIV- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن –آبان 1391

مبانی تبیین حکومت دینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن –آبان 1391

مشاوره اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – بهمن 1391

سوابق شغلی و اجرایی: 

 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • مدیریت گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (1392-1394)
 • عضو شورای پژوهشی گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • عضو شورای آموزشی گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – گروه مشاوره
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مقالات و آموزش ها از :

دکتر معصومه بهبودی

مقایسه اثربخشی سه روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان هیجان مدار و درمان تلفیقی بر بهزیستی معنوی خانواده های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان ساری-مرکز مشاوره مهستا
سلامت روان
دکتر معصومه بهبودی

مقایسه اثربخشی سه روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان هیجان مدار و درمان تلفیقی بر بهزیستی معنوی خانواده های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان ساری: مطالعه آزمایشی

مقایسه اثربخشی سه روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان هیجان مدار و درمان تلفیقی بر بهزیستی معنوی خانواده های مراجعه کننده به مراکز

مطالعه »
اثربخشی تمرینات ورزش هوازی در کاهش احساس تنهایی و ارتقاء سطح شادکامی در سالمندان-مرکز مشاوره مهستا
سلامت روان
دکتر معصومه بهبودی

اثربخشی تمرینات ورزش هوازی در کاهش احساس تنهایی و ارتقاء سطح شادکامی در سالمندان

اثربخشی تمرینات ورزش هوازی در کاهش احساس تنهایی و ارتقاء سطح شادکامی در سالمندان اصغر جعفری1، معصومه بهبودی2 1استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان،

مطالعه »
رابطه بین هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی با همبستگی و انطباق پذیری خانواده در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر-مرکز مشاوره مهستا
خانواده
دکتر معصومه بهبودی

رابطه بین هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی با همبستگی و انطباق پذیری خانواده در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

رابطه بین هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی با همبستگی و انطباق پذیری خانواده در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر رقیه پرهام*، معصومه بهبودی**

مطالعه »
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی-مرکز مشاوره مهستا
آموزش مهارت زناشویی
دکتر معصومه بهبودی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی سمانه نیکخواه، معصومه بهبودی (نویسنده مسئول)، پریوش

مطالعه »
اثر بخشی بسته آموزشی پیشگیری از مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی (AIDS) اکتسابی بر کاهش مصرف مواد و رفتارهای پرخطر در دانشجویان
اعتیاد
دکتر معصومه بهبودی

اثر بخشی بسته آموزشی پیشگیری از مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی (AIDS) اکتسابی بر کاهش مصرف مواد و رفتارهای پرخطر در دانشجویان

اثر بخشی بسته آموزشی پیشگیری از مصرف مواد و سندرم نقص ایمنی (AIDS) اکتسابی بر کاهش مصرف مواد و رفتارهای پرخطر در دانشجویان معصومه بهبودی1،

مطالعه »
اثر بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب و استرس در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه-مرکز مشاوره مهستا
مقالات علمی و پژوهشی
دکتر معصومه بهبودی

اثر بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب و استرس در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

اثر بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب و استرس در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه فریبا منظمی تبار، محسن

مطالعه »
کتاب خوب
معرفی کتاب
دکتر معصومه بهبودی

معرفی کتاب

کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می‌کند: کتاب‌هایی که می‌خوانید و انسان‌هایی که ملاقات می‌کنید. هفته کتاب و کتاب خوانی مبارک معرفی چند کتاب

مطالعه »
خانواده
دکتر معصومه بهبودی

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ زوﺟﻴﻦ

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ زوﺟﻴﻦ ‫‫دﻛﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮدي، دﻛﺘﺮ ﻛﻴﺎﻧﻮش ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﭘﺎﺷﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ و دﻛﺘﺮ ﺷﻜﻮه ﻧﻮاﺑﻲ ﻧﮋاد ‫ﻫﺪف پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،

مطالعه »

معرفی متخصص به دوستان خود:

خواننده گرامی

آیا می دانستید بسیاری از مشکلات شخصی و گروهی با کمک گرفتن از مشاوران منخصص به راحتی قابل حل می باشد.

دیر اقدام نکنید

به راحتی با کارشناسان ما در تماس باشید تا شما را برای انتخاب مشاور راهنمایی نمایند.
اینجا کلیک نمایید