MAHASTA

تست رایگان روانشناسی

مرکز مشاوره مهستا

مرکز مشاوره مهستا
روان شناسی بالینی
سلامت روان
admin

روان شناسی بالینی چیست ؟

روان شناسی بالینی Clinical psychology مشاور بالینی در دفتر مشاوره به چه مواردی رسیدگی می کند ؟ همان طور که سلامت  جسم در برابر بیماری

مطالعه »
تست روانشناسی تصویری
تست های روانشناسی
خانم منیژه داوری بینا

تست‌های روانشناسی تصویری

تست‌های روانشناسی تصویری یا دیداری چه تست‌هایی هستند؟ تست‌های تصویری بدون استفاده از دست و به کار بردن قلم انجام می‌شود. در این تست‌ها فرد

مطالعه »