MAHASTA

مطالب

مرکز مشاوره مهستا

مرکز مشاوره مهستا
مشاوره تحصیلی
مطالب
admin

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی چیست  و مشاور تحصیلی کیست ؟ مشاوره تحصیلی چه فوایدی دارد ؟ متأسفانه می توان گفت :  اغلب انتخاب هایی که دانش آموزان بدون

مطالعه »
تست روانشناسی تصویری
تست های روانشناسی
خانم منیژه داوری بینا

تست‌های روانشناسی تصویری

تست‌های روانشناسی تصویری یا دیداری چه تست‌هایی هستند؟ تست‌های تصویری بدون استفاده از دست و به کار بردن قلم انجام می‌شود. در این تست‌ها فرد

مطالعه »
عزت نفس کودکان
کودک و نوجوان
دکتر سمانه نیک خواه

رشد عزت نفس در کودکان

رشد عزت نفس در کودکان  اغلب کودکان پیش دبستانی، عزت نفس خیلی بالایی دارند. زمانی که کودکان به اواسط کودکی می‌رسند، در مورد عملکردشان در

مطالعه »
ذهنیت های طرحواره ای-مرکز مشاوره مهستا
مقالات تخصصی
فرزانه ذاکری زاده

10 ذهنیت طرحواره ای

  در تعریف طرحواره گفتیم که :مجموعه ای از خاطرات ،احساس های بدنی ،احساس های عاطفی ،باورهای مرکزی ،تصاویر ذهنی هستند که مرکز ثقل آنها

مطالعه »
مقایسه اثربخشی سه روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان هیجان مدار و درمان تلفیقی بر بهزیستی معنوی خانواده های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان ساری-مرکز مشاوره مهستا
سلامت روان
دکتر معصومه بهبودی

مقایسه اثربخشی سه روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان هیجان مدار و درمان تلفیقی بر بهزیستی معنوی خانواده های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان ساری: مطالعه آزمایشی

مقایسه اثربخشی سه روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان هیجان مدار و درمان تلفیقی بر بهزیستی معنوی خانواده های مراجعه کننده به مراکز

مطالعه »