MAHASTA

آموزش روابط زناشویی

مرکز مشاوره مهستا

مرکز مشاوره مهستا
آموزش روابط زناشویی
دکتر لیلا صالحی

آموزش سکس

آموزش سکس آموزش جنسی برای زوج های متاهل: چگونه جرقه عشق را زنده نگه داریم؟ اگر به دنبال یادگیری آموزش جنسی برای زوج های متاهل

مطالعه »
آموزش روابط زناشویی
دکتر لیلا صالحی

سکس زن و مرد

سکس زن و مرد تمایلات جنسی: مردان و زنان چگونه با هم مقایسه می شوند؟ احتمالاً اغلب شما در مورد میل جنسی و سکس زن

مطالعه »
آموزش روابط زناشویی
آموزش روابط زناشویی
دکتر معصومه بهبودی

آموزش روابط زناشویی

آموزش روابط زناشویی روابط زناشویی به رابطه بین زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند، زیر یک سقف زندگی می کنند. و مجموعه

مطالعه »
آموزش روابط زناشویی
دکتر معصومه بهبودی

الگوی ساختاری رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری هیجانخواهی

چکیده: هدف هدف پژوهش تعیین رابطه رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با میانجی گری هیجان خواهی و ارایه الگوی

مطالعه »