MAHASTA

اعتیاد جنسی

مرکز مشاوره مهستا

مرکز مشاوره مهستا
انحراف جنسی
اعتیاد
admin

انحراف جنسی چیست ؟

انحراف جنسی چیست ؟ میل جنسی یکی از نیازهای زیستی و اساسی انسان در تولید مثل، بقای نسل بشریت و ایجاد آرامش و نشاط در

مطالعه »

اعتیاد جنسی چیست ؟

اعتیاد جنسی به عدم توانایی در کنترل، مهار و به تعویق انداختن رفتارهای جنسی گفته می شود. افراد مبتلاء هیچ گونه کنترلی بر افکار، امیال

مطالعه »