MAHASTA

مهارت انتخاب همسر

مرکز مشاوره مهستا

مرکز مشاوره مهستا

مهارتهای انتخاب همسر

انتخاب همسر مناسب برای گذراندن باقی عمر با او یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌هایی است که یک شخص در زندگی می گیرد و به داشتن مهارت

مطالعه »
مطالب
دکتر معصومه بهبودی

نیازهای عاطفی همسران به یکدیگر

همسران غالباً از روی بی‌توجهی، نیازهای عاطفی یکدیگر را نادیده می‌گیرند و نه از روی بدخواهی. از این رو نخستین گام در روی آوردن به یکدیگر، آگاهی از سرنوشت‌ساز بودن این لحظه‌های پیش پا افتاده است. لحظه‌هایی که نه تنها برای اثبات زندگی مشترک شما بلکه برای جاری بودن احساس عاشقانه در آن، سرنوشت ساز است.

مطالعه »