MAHASTA

مهارت های زندگی

مرکز مشاوره مهستا

مرکز مشاوره مهستا
مهارت حفظ آرامش-مرکز مشاوره مهستا
مقالات تخصصی
سهیلا قدیمی

مهارت حفظ آرامش

مقدمه   هرکسی در طول زندگی و حتی گاهی هر روز، فشار روحی را حس می کند. فشار روحی، واکنش بدن شما به چیزی است

مطالعه »
اعتیاد
سهیلا قدیمی

مهارت نه گفتن (تاب آوری)

مهارت نه گفتن به مواد مهارت تاب آوری مقدمه اگر واقع بین باشیم باید قبول کنیم در بهترین شرایط هم نمی توان انتظار داشت که

مطالعه »
مرکز مشاوره

با ما تماس بگیرید تا با برترین مشاوران کشور مشاوره داشته باشید

مرکز مشاوره مهستا