پیش درآمدی برفرمول ازدواج

سید هادی مدرسی
سید هادی مدرسی
مشاوره تحصيلي ابعادي تاب آوري وراههاي افزايش آن پرورش فرزندان با استقلال فكري وعاطفي شناخت شخصيت مردوزن ونقش آن درسازگاري زناشوئي

ازدواج نیز مانند هر پدیده مادی یا معنوی از یک فرایند منظم و قانونمند برخوردار است
اصولا برای تولید هرپدیده مادی و معنوی اعم ازاینکه آن پدیدهساده یا پیچیده باشد، نیازمند سپری نمودن یک فرایندمنظم وقانونمند وبه اصطلاح “فرمول” می باشد. ازدواج یک تولد وتحول بنیادی درزندگی انسان است وبه عنوان یک نقطه عطف بسیارمهم واساسی وپیچیده درزندگی انسان نیز، بدون شک نیازمند طی نمودن فرایندمنظم علمی ودقیق می باشد. وبی توجهی به فرمول ازدواج عواقب سنگین وگاها غیرقابل جبران دارد.
مثلث ازدواج سالم وموفق وبه عبارتی مثلث خوشبختی ، رویکرد اصولی به موضوع مهم ازدواج دارد.

مشاوره پیش از ازدواج

جهت مشاوره روانشناسی در کلیه زمینه ها کافیست با ما تماس حاصل فرمایید.

02122308339   —-02122305827

درخواست مشاوره روانشناسی حضوری

درخواست مشاوره روانشناسی تلفنی

یک ضلع این مثلث احساس است.که تنها وظیفه مهم دختروپسرداوطلب ازدواج می باشد به عبارت دیگر دختروپسری که بتوانند این نقش ووظیفه مهم رابخوبی بانجام برسانند درواقع سهم وتکلیف خودرا انجام داده است. به همین اندازه که دختروپسرداوطلب ازدواج ازتیپ و ظاهروبه اصطلاح ازجاذبه یکدیگر رضایت داشتندواحساس شادمانی وشعف نمودند کفایت می نماید ودراین صورت تکلیف یک ضلع مثلث بخوبی مشخص شده است .
بطورکلی درهرانتخابی اعم از انتخاب همسر ،رشته تحصیلی ،شغل ویا حتی خرید یک جفت کفش تازمانی که نسبت به آن تمایل واحساس مثبت نداشته باشیم حال خوبی نداریم .واین فکرواندیشه برخی افراددلسوزوناآگاه بویژه درامرازدواج که دخترخوب یا پسرخوب کمیاب می باشد وسلامت ونجابت مهم است واحساس ودلبستگی پس ازازدواج اتفاق می افتد بسیارغلط وگمراه کننده است .ویا متاسفانه برخی جوانان معیارهای مادی وموقعیت سیاسی واجتماعی طرف مقابل رابدون توجه به اینکه احساس وتمایل مطلوب به وی داشته باشند ترجیح می دهند بسیارآسیب زا می باشد زیرا بتدریج که موقعیت وامکانات طرف مفابل عادی گردید متوجه این واقعیت تلخ می شوند که کمترین شوروهیجان واحساس خواستن وخواسته شدن بین آنان وجودندارد وکم کم زمینه بی تفاوتی وخیانت ایجادمی شود.
بنابراین درموضوع مهم ازدواج وتشکیل زندگی مشترک اولین عامل مهم انتخاب، احساس خواستن وخواسته شدن است .وتوصیه جدی می شود که دختروپسرداوطلب ازدواج تایکدیگررانپسندیدند وبا اصطلاح به دل هم ننشتن وارد مراحل دیگر نشوند.

ضلع دیگر این مثلث شناخت است. احساس خواستن وخواسته شدن لازم است واما کافی نیست لذا ازدواجی که صرفا مبنای آن گوش کردن به ندای دل می باشد ، باریسک بسیاربالای طلاق عاطفی ویا واقعی مواجه خواهدشد. درست است که ابتدا احساس مهم است که هست ، وموجب انگیزشروع یک رابطه می شود.اما دوام واستمرا یک ازدواج موفق تابع شناخت علمی ودقیق توسط مشاورازدواج می باشد. بسیاری ازداوطلبان ازدواج به غلط تصورمی کنندکه خودشان دراثررفت وآمدهای طولانی مدت می توانندبه شناخت کافی برسند.اما متاسفانه بدلیل اینکه دانش وتخصص وابزارشناخت ندارند.نه تنها به شناخت مطلوب ومتناسب نمی رسندبلکه دراثرطولانی شدن مدت آشنایی، وابستگی هورمونی به یکدیگر پیدا می نمایند وعیوب یکدیگر را نمی بینند.وعموما پس ازازدواج به واقعیت های هم پی می برندودراکثرمواردنیز بایک بچه به چالش متارکه وطلاق مواجه می شوند.
همانطورکه انتخاب بدون احساس خواستن وخواسته شدن غلط است ،احساس دوست داشتن ودوست داشته شدن بدون شناخت وکمک مشاورازدواج بسیارغلط وتباه کننده است.
ضلع دیگر مثلث خانواده طرفین است .خانواده صرفا می تواند به عنوان بسترساز ازدواج نقش آفرینی نماید.احساس تمایل دختروپسربه یکدیگر به عبارت دیگر جاذبه آنان به یکدیگر تابع مطلق احساس طرفین می باشد ودراین رابطه هیچیک از خانواده طرفین حق دخالت واظهارنظر ندارند.به اصطلاح معروف “علف به دهان بزه شیرین آمده است “لذا خانواده طرفین به هیچ وجه نبایستی دراحساس وتمایل دختروپسر نسبت به یکدیگر دخالت واظهارنظر نمایند.وصرفا وظیفه ونقش آنان احترام به خواسته فرزندشان وارجاع آنان به مشاورتخصصی ازدواج برای بررسی شناختی وعلمی وتناسب شخصیتی طرفین رابرعهده دارندوتا اینکه تایید مشاوررا اخذ نکرده اند نبایستی اجازه ازدواج به دختروپسرشان رابدهند.نقش ووظیفه دیگرخانواده درازدواج فرزندشان به عنوان بسترساز،انجام مراسم های خواستگاری ، بازدید، تحقیق کامل وجامع از یکدیگر درمحل زندگی ویا کارطرفین ،حضور به عنوان شاهددرمراسم بله بران ، همکاری با مشاورازدواج درشناخت بیشتردختروپسروانجام مراسم عقدوعروسی می باشد.
بنابراین وقتی سه ضلع مثلث ازدواج جواب مثبت داد وزوجین پکیج مهارتهارا آموختند میتوان یک ازدواج موفق وسالم وبادوام راپیش بینی نمود.

جهت مشاوره روانشناسی در کلیه زمینه ها کافیست با ما تماس حاصل فرمایید.

02122308339   —-02122305827

درخواست مشاوره روانشناسی حضوری

درخواست مشاوره روانشناسی تلفنی

بیشتر بخوانید:مشاوره پیش از ازدواج

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب را به دوستان خود به اشتراک بگذارید

خواننده گرامی

آیا می دانستید بسیاری از مشکلات شخصی و گروهی با کمک گرفتن از مشاوران منخصص به راحتی قابل حل می باشد.

دیر اقدام نکنید

به راحتی با کارشناسان ما در تماس باشید تا شما را برای انتخاب مشاور راهنمایی نمایند.
اینجا کلیک نمایید
لیست محتوا