تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس

admin
admin

در این مطلب می خوانیم :

اعتماد به نفس چیست ؟

ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس کدامند ؟

عزت نفس چیست ؟

ویژگی های افراد دارای عزت نفس کدامند ؟

تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس در چیست ؟

اعتماد به نفس و عزت نفس چیست ؟

در حالی که بسیاری از افراد بر این تصور هستند . که دو مفهوم اعتماد به نفس و عزت نفس یکسان هستند . تا جایی که آن ها را به جای یکدیگر به کار می برند . این دو واژه تفاوت های زیادی با هم دارند . ممکن است ، فردی دارای اعتماد به نفس بالایی باشد . ولی عزت نفس پایینی داشته باشد . از نظر روان شناسان شناخت تعریف درست اعتماد به نفس و عزت نفس و تفاوت های آن ها در در شناسایی اختلالات شخصیتی بسیار موثر است .

اعتماد به نفس

 برای مشاوره ازدواج با ما تماس بگیرید

در این بخش با آشنایی با تعریف درست اعتماد به نفس و عزت نفس و ویژگی های هر کدام از این دو مفهوم می توانیم ، به تشریح تفاوت های اعتماد به نفس و عزت نفس بپردازیم .

مشاوره با متخصص در مورد تقویت عزت نفس کودکان

اعتماد به نفس چیست ؟

اگرچه بسیاری از ما با واژه اعتماد به نفس آشنا هستیم . و فکر می کنیم ؛ به درستی مفهوم اعتماد به نفس را می شناسیم . در تعریف درست باید گفت : اعتماد به نفس به معنای شناخت فرد از توانایی ها ، توانمندی ها و مهارت های خویش و اعتماد کردن به خود در انجام آن فعالیت یا مهارت خاص است . به طور معمول به عبارت ساده تر وقتی فردی در انجام کاری موفق می شود . اعتماد به نفس بالاتری هم در آن خصوص پیدا می کند . به عبارتی می توان گفت اعتماد به نفس در فرد می تواند ، منجر به موفقیت وی درکار خاص شود . و موفقیت می تواند ، باعث ایجاد اعتماد به نفس در فرد در آن مهارت خاص می شود .

بنابر گفته آلبرت بندورا داشتن اعتماد به نفس در حالت کلی اشتباه است . چرا که اعتماد به نفس هر شخصی بر اساس توانایی های وی سنجیده می شود . به عبارتی هر فردی بر اساس توانایی در کاری خاص که باعث موفقیت وی نیز می شود . دارای اعتماد به نفس است . و گفتن این جمله که فردی به طور کلی دارای اعتماد به نفس بالا است . یا فردی دیگر به طور کلی دارای اعتماد به نفس پایین است . جمله درستی نیست . و مناسب تر است . اعتماد به نفس بر اساس مهارت و موفقیت فرد در مورد خاصی سنجیده شود . مثلا فردی که دارای توانایی نویسندگی است . می تواند ، در این مورد خاص توانمند و جسور باشد . و بگوید اعتماد به نفس بالا در نویسندگی دارد . اما همین فرد ممکن است ؛ در زمینه های دیگری مانند بازیگری فاقد اعتماد به نفس باشد . یا فردی که در آشپزی موفق است . و در آن اعتماد به نفس دارد . می تواند در مهارت دیگری مانند آرایشگری فاقد مهارت و اعتماد به نفس باشد .

ویژگی های افراد دارای اعتماد به نفس کدامند ؟

*- افراد دارای اعتماد به نفس با شناخت توانایی های خود در انجام کار خاص به خودش اعتماد و اطمینان دارند .

*- افراد دارای اعتماد به نفس در کار یا مهارت خاص به خود متکی بوده و در آن حرفه موفق تر از بقیه هستند .

*- افراد دارای اعتماد به نفس در صورت شکست ، توانایی پذیرش اشتباهات خود را دارند .

*-افراد دارای اعتماد به نفس در مواجه شدن با چالش ها با پذیرفتن مسئولیت و استفاده از فرصت ها قادر به تغییر شرایط نامساعد به شرایط مساعد هستند . 

*- افراد دارای اعتماد به نفس توانایی خوبی در برقراری ارتباط با دیگران دارند .

عزت نفس چیست ؟

اگر بخواهیم تعریفی درست از عزت نفس عنوان کنیم . عزت نفس به معنای ارزشمند دانستن خود و باور داشتن به توانایی های خود است . به عبارتی دیگر عزت نفس یعنی این که چقدر خودتان را دوست دارید . یا برای خودتان و زندگیتان ارزش قائل هستید . و خود را مستحق خوشبختی و زندگی خوب می دانید .

افراد دارای عزت نفس از خود خشنود و راضی هستند . و خود را برای شاد بودن وابسته به عوامل خارجی مانند پول ، شهرت ، مقام ، مصرف مواد مخدر ، الکل و ….. نمی دانند . بنابراین عزت به نفس می تواند ، تعیین کننده نوع تفکر شما به زندگی ، نحوه رفتار و ارتباط با دیگران باشد .

در واقع عزت نفس ذهنیت شما از خودتان است . که ریشه در دوران کودکی دارد . داشتن عزت نفس از خاطرات زندگی در دوران کودکی نشات می گیرد . و سپس با تجارب انسان در دوره زندگی کامل می شود .

ویژگی های افراد دارای عزت نفس کدامند ؟

*- افراد دارای عزت نفس برای خود ارزش قائل هستند . و به خود اهمیت می دهند .

*- افراد دارای عزت نفس قادر به بیان خواسته ها و احساسات خود هستند .

*- افراد دارای عزت نفس به توانایی های خود آگاهی و اعتماد دارند .

*- افراد دارای عزت نفس به خواسته های خود اهمیت داده و برای آن ارزش قائل هستند.

*- افراد دارای عزت نفس برای داشتن احترام و زندگی خوب نیازی به عوامل خارجی مانند موقعیت ، شهرت ، درآمد ، مصرف مواد یا الکل و ندارند .

*- افراد دارای عزت نفس دارای انعطاف پذیری بالایی هستند . و در مقابل شکست ها به خوبی قادر به حل مشکلات و رفع آن ها هستند .

*- افراد دارای عزت نفس به راحتی اشتباهات خود و دیگران را می بخشند . و برای داشتن زندگی شاد تلاش می کنند .

*- افراد دارای عزت نفس خودشان را دوست دارند . و خود را لایق زندگی خوب می دانند .

تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس در چیست ؟

*- اعتماد به نفس توانمندی فرد و موفقیت وی در یک کار خاص است . که باعث می شود ، فرد در این مورد خاص جسور و توانمند باشد . یا فرد در این مورد خاص دارای اعتماد به نفس بالا شود . در حالی که عزت نفس ارزشمند دانستن خود و زندگی می باشد . به عبارتی افراد دارای عزت نفس خود را مستحق زندگی خوب همراه با احترام ، خوشبختی و شاد زیستن می دانند .

*- اعتماد به نفس در طول زمان به دست می آید . و با تجربه و گذر زمان رشد پیدا می کند . و با مقابله با چالش ها و استفاده از فرصت ها توسعه پیدا کرده و باعث موفقیت فرد می شود . اما عزت نفس ریشه در دوران کودکی و تجارب فرد و باور درونی فرد دارد .

*- اعتماد به نفس احساسی بیرونی بر اساس توانمندی ها است . این در حالی است . که عزت نفس یک احساس درونی است . و به این بر می گردد ؛ که چقدر ما به شایستگی های خود اعتقاد داشته باشیم . یا خودمان را باور داشته باشیم .

*- داشتن عزت نفس بالا برای داشتن زندگی بهتر بسیار مناسب و لازم است . و به فرد کمک می کند . ارزش بیشتری برای خود و زندگیش قائل باشد . این در حالی است . که داشتن اعتماد به نفس کاذب می تواند ؛ باعث عدم رفتارهای درست و شکست در زندگی شود .

*- بسیاری از افراد مشهور و موفق مانند ورزشکاران ، هنرمندان ، نویسندگان و …… با گرفتن جوایز یا مورد تحسین قرار گرفتن از طرف مردم به دلیل شهرتشان می توانند ، نسبت به توانایی خاص خود اعتماد به نفس بالایی داشته باشند . و در آن رشته خاص خود را موفق بدانند . ولی به دلیل عزت نفس پایین از خود رضایت نداشته و در زندگی خود شاد و خوشحال نباشند . یا خود را موفق نبینند .

در آخر

آشنایی با تعریف اعتماد به نفس و عزت نفس باعث می شود . متوجه شویم ؛ این دو مفهوم یکسان نبوده و تفاوت های زیادی دارند . کسانی که عزت نفس پایین دارند . خود را کمتر از آن چیزی که استحقاقش را دارند .می بینند . و بسیاری از چالش ها را به جای این که حل کنند . تحمل می کنند . و این امر منجر به نارضایتی آن ها علی رغم داشتن اعتماد به نفس بالا در زندگی می شود .

شناسایی تفاوت های اعتماد به نفس و عزت نفس در شناسایی بسیاری از اختلالات شخصیتی افراد و درمان آن ها توسط روان شناسان موثر است . و از آن جایی که عزت نفس پایین ریشه در دوران کودکی و تجربیات زندگی دارد . در صورت داشتن عزت نفس پایین مراجعه به روانشناسان متخصص و بهره مندی از تخصص مشاوران می تواند علاوه بر جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر عزت نفس پایین به ما کمک کند . با تقویت و بهبود عزت نفس در خودمان ، خود و زندگی خود را ارزشمند بدانیم . و با تفکر درست از زندگی و روابطمان و ارزش دادن به خود و احساسات مان ، به سمت زندگی موفق ، رضایت از خود و اطرافیان و شاد زیستن هدایت شویم . و خود را لایق زندگی بهتر ، شاد و خوشحال بدانیم .

جهت مشاوره با ما در تماس باشید

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب را به دوستان خود به اشتراک بگذارید

خواننده گرامی

آیا می دانستید بسیاری از مشکلات شخصی و گروهی با کمک گرفتن از مشاوران منخصص به راحتی قابل حل می باشد.

دیر اقدام نکنید

به راحتی با کارشناسان ما در تماس باشید تا شما را برای انتخاب مشاور راهنمایی نمایند.
اینجا کلیک نمایید
لیست محتوا