آزمون‌های روان‌شناختی

آزمون‌های روان‌شناختی به دلیل حمایت، کمک و درک جامع از انسان‌ها بکار برده می‌شود. متخصص باید به وسیله آزمون به سوی دیگر نمره‌ها و نیمرخ‌ها گام بگذارد و از روی اشتیاق و علاقه، شخص را مورد مطالعه قرار دهد.  همچنین باید جنبه انسانی در اجرای آزمون‌ها رعایت گردد. به وسیله این ابزار می‌توان صفت مورد نظر افراد را مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار داد.

 مهم آن است که افراد، وقتی به صورت دقیق مورد مطالعه قرار می‌گیرند که متخصص بتواند ابزار (آزمون) معتبر و مناسبی را در اختیار فرد قرار دهد و آن را به اجرا بگذارد، سپس با مهارت و تجربه لازم در این زمینه بتواند تفسیر درستی از آن به مراجع خود ارائه دهد.

به وسیله آزمون‌ها می‌توان میزان هوش، حافظه، نوع شخصیت،اختلال‌های(بیماری) شخصیت، خواسته‌ها و تمایلات اشخاص، میزان افسردگی و اضطراب، آسیب‌های مغزی و تشخیص محل آسیب‌ها در مغز،وضعیت هیجانی و سطح سازگاری افراد و . . . را سنجید.

نام تست

مقیاس‌های مورد اندازه‌گیری

تعداد سئوال

نرم افزار

دستی

شخصیت ( (NEO

روان‌آزردگی(اضطراب،خصومت،افسردگی،کم‌رویی،شتاب‌زدگی، آسیب‌پذیری)،برون‌گرایی(گرم بودن،معاشرتی بودن،ابراز‌وجود، فعال‌بودن،هیجان‌خواهی،هیجان‌مثبت)،گشودگی(تخیل،زیباپسندی احساسات،کنش‌ها،ایده‌ها،ارزش‌ها)موافق‌بودن(اعتماد،رک‌گویی، نوع‌پرستی،همراهی،تواضع،دلرحم‌بودن)

240

v

شخصیت ( (MMPI

استفهام،دروغ،ندرت‌وقوع،غیرمعمولی،حالت‌تدافعی،خودبیمارپنداری افسردگی،هیستری،انحراف‌روانی‌اجتماعی،زنانگی/مردانگی، پارانویا،ضعف‌روانی،اسکیزوفرنی،هیپومانیا،درون‌گرایی‌اجتماعی

175

v

شخصیت ( (MCMI

الگوهای‌شخصیت(اسکیزوئید،اجتنابی،افسرده،وابسته،نمایشی، خودشیفته،ضداجتماعی،آزارگر،اجباری،منفی‌گرا،خودناکام‌ساز)،الگوهای‌بالینی‌شخصیت(اسکیزوتایپی،مرزی،پارانوئید)،نشانگان‌بالینی (اختلال‌اضطراب،اختلال‌شبه‌جسمی،اختلال‌مانیک،افسرده‌خویی، وابستگی‌به‌الکل،وابستگی‌به‌مواد،اختلال استرس‌پس‌آسیبی)، نشانگان‌بالینی‌شدید(اختلال‌تفکر،افسردگی‌اساسی،اختلال هذیانی)

370

v

هوش وکسلر

ضریب هوشی عملی،ضریب هوشی کلامی،ضریب هوشی کل

v

هوش‌های‌ چندگانه

هوش کلامی، هوش ریاضی، هوش موسیقی، هوش بدنی-جنبشی، هوش فضایی، هوش بین‌فردی،هوش درون‌فردی،هوش طبیعت‌گرایی

130

v

افسردگی بک

غمگینی،بدبینی،احساس شکست،نارضایتی، احساس گناه، انتظار تنبیه،بیزاری از خود،اتهام به خود،افکار خود‌کشی،گریستن، بی‌قراری،کناره‌گیری اجتماعی،بی‌تصمیمی،تصورتغییربدنی، دشواری در کار،بی‌خوابی،خستگی‌پذیری،تغییر دراشتها ،کاهش وزن بدن،اشتغالات ذهنی،کاهش علایق‌جنسی

21

v

سلامت عمومی
(GHQ)

نشانه‌های جسمانی، اضطراب،بی‌خوابی،نارساکنش‌وری اجتماعی و افسردگی

28

v

هوش هیجانی
(EQ-I)

خودآگاهی‌هیجانی،خودابرازی،احترام‌به‌خود،خودشکوفایی، استقلال همدلی،مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی،رابطه‌بین‌فردی،واقع‌گرایی،انعطاف‌پذیری،حل‌مسئله،تحلیل‌استرس،کنترل‌تکانه،خوش‌بینی،شادمانی

90

v

عزت نفس(SEI)

عزت نفس عمومی،عزت نفس خانوادگی،عزت نفس‌اجتماعی،عزت نفس شغلی/تحصیلی و دروغ

58

v

مثلث عشق اشترنبرگ

صمیمت، میل جنسی، تعهد

45

v