MAHASTA

خانواده

مرکز مشاوره مهستا

مرکز مشاوره مهستا
مشاوره قبل از ازدواج
خانواده
admin

مشاوره قبل از ازدواج

چرا باید قبل از ازدواج به مشاوره مراجعه کنیم ؟ ازدواج یکی از مهم ترین اتفاقات در زندگی افراد است . که  تاثیر زیادی بر

مطالعه »
مشاوره خانواده
خانواده
دکتر معصومه بهبودی

مشاوره خانواده چیست ؟

مشاوره خانواده به چه مواردی رسیدگی می کند ؟ چه زمانی نیاز است  . به مشاوره خانواده مراجعه کنیم ؟ کنفوسیوس می گوید : برای

مطالعه »
رابطه بین هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی با همبستگی و انطباق پذیری خانواده در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر-مرکز مشاوره مهستا
خانواده
دکتر معصومه بهبودی

رابطه بین هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی با همبستگی و انطباق پذیری خانواده در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

رابطه بین هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی با همبستگی و انطباق پذیری خانواده در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر رقیه پرهام*، معصومه بهبودی**

مطالعه »
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی-مرکز مشاوره مهستا
آموزش مهارت زناشویی
دکتر معصومه بهبودی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی سمانه نیکخواه، معصومه بهبودی (نویسنده مسئول)، پریوش

مطالعه »
خانواده
دکتر معصومه بهبودی

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ زوﺟﻴﻦ

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ زوﺟﻴﻦ ‫‫دﻛﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮدي، دﻛﺘﺮ ﻛﻴﺎﻧﻮش ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﭘﺎﺷﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ و دﻛﺘﺮ ﺷﻜﻮه ﻧﻮاﺑﻲ ﻧﮋاد ‫ﻫﺪف پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،

مطالعه »
خانواده
سید هادی مدرسی

پیش درآمدی برفرمول ازدواج

ازدواج نیز مانند هر پدیده مادی یا معنوی از یک فرایند منظم و قانونمند برخوردار است اصولا برای تولید هرپدیده مادی و معنوی اعم ازاینکه

مطالعه »
عوامل مربوط به مادر باردار :
خانواده
دکتر سمانه نیک خواه

عوامل مربوط به مادر باردار :

مادر باردار علاوه بر اجتناب از مواردي مانند داروها، داروهاي اعتيادآور، توتون، الكل و …… به شيوه هاي ديگري هم مي توانند به رشد جنين

مطالعه »
آموزش مهارت زناشویی
دکتر معصومه بهبودی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر تاب آوری زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران

زمینه تعارضات زناشویی سبب کاهش تاب آوری زوجین می شود. اما آیا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی می توانند به بهبود تاب

مطالعه »